TRAINING

Formatief evalueren en gepersonaliseerd leren met de methode van Noordhoff

(1 of meerdere dagdelen)

Omschrijving

Leerlingen zijn vaak zo opgevoed dat ze bij een toets of opdracht meteen vragen: ‘Is het voor een cijfer?’ Als het antwoord daarop ‘nee’ is, doen ze hun best niet. En is het cijfer eenmaal gegeven, dan denken ze dat ze klaar zijn, of ze nu een 6 of een 8 hebben gehaald.

Met formatief evalueren begint het leerproces juist ná een toets. En gedurende het leerproces wordt telkens bekeken wat verbeterpunten zijn en hoe leerlingen daaraan kunnen werken.

Formatief evalueren is een andere manier van denken en lesgeven, waaraan we zelf moeten wennen en waarin we onze leerlingen moeten opvoeden. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Dat leer je in deze training.

Tijdens de training ervaar je hoe je formatief evalueren toepast met de methode van Noordhoff, zodat je écht gepersonaliseerd lesgeeft.
De training bestaat uit een online module ter voorbereiding en een klassikaal dagdeel.

Je leert onder andere:

  • wat formatief evalueren is;
  • wat het verschil is tussen formatief en summatief toetsen en hoe deze manieren van toetsen zich tot elkaar verhouden;
  • welke uitdagingen formatief evalueren met zich meebrengt;
  • wat de opbrengsten zijn van formatief evalueren;
  • hoe je een cultuur ontwikkelt en randvoorwaarde creëert waarbinnen formatief evalueren goed werkt;
  • hoe je het resultatendashboard en de verschillende formatieve instrumenten uit de methode inzet ten behoeve van formatief evalueren en gepersonaliseerd leren;
  • hoe je leerlingen motiveert met feed up, feedback en feedforward.

Doelgroep
Docenten in het voortgezet onderwijs

Vorm
Inschool training

Duur
In overleg

Prijs
€ 895,- (excl. btw per dagdeel van c.a. 2,5 uur)

INSCHRIJVEN

Formatief evalueren en gepersonaliseerd leren met de methode van Noordhoff


Geef eerste paar letters van plaatsnaam en school en selecteer de locatie
Mevr.Dhr.

Ik wil in de toekomst graag via e-mail op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie zoals tips, webinars, whitepapers en soortgelijke producten, diensten en aanbiedingen van Noordhoff Academy.
Ja, akkoordNee, dank je

*Noordhoff Academy is onderdeel van Noordhoff BV. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wanneer je een document downloadt van deze website of gebruikmaakt van tools of mediavormen (zoals webinars) op deze website, is het mogelijk dat wij je aanvullende informatie aanbieden of dat je wordt benaderd door een van onze adviseurs.