TRAINING

Formatief evalueren en gepersonaliseerd leren met Grandes Lignes (editie 5/6*)

(1 dagdeel + online module)

Omschrijving

Het onderwijs is tot nu toe erg gebaseerd op cijfers. We hebben onze leerlingen zo opgevoed dat ze bij een toets of opdracht meteen vragen: ‘Is het voor een cijfer?’ Als het antwoord daarop ‘nee’ is, doen ze hun best niet. En is het cijfer eenmaal gegeven, dan denken ze dat ze klaar zijn; of ze nu een 6 of een 8 hebben gehaald.

Met formatief evalueren begint het leerproces juist ná een toets. En gedurende het leerproces wordt telkens bekeken wat verbeterpunten zijn en hoe leerlingen daaraan kunnen werken.

Formatief evalueren is een andere manier van denken en lesgeven, waaraan we zelf moeten wennen en waarin we onze leerlingen moeten opvoeden. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Dat leer je in deze training.

Tijdens de training ervaar je hoe je formatief evalueren toepast met Grandes Lignes, zodat je écht gepersonaliseerd lesgeeft.

De training bestaat uit een online module ter voorbereiding en een klassikaal dagdeel.

Je leert onder andere:

  • wat formatief evalueren is;
  • wat het verschil is tussen formatief en summatief toetsen en hoe deze manieren van toetsen zich tot elkaar verhouden;
  • welke uitdagingen formatief evalueren met zich meebrengt;
  • wat de opbrengsten zijn van formatief evalueren;
  • hoe je een cultuur ontwikkelt en randvoorwaarde creëert waarbinnen formatief evalueren goed werkt;
  • hoe je het resultatendashboard en de verschillende formatieve instrumenten uit de methode inzet ten behoeve van formatief evalueren en gepersonaliseerd leren;
  • hoe je leerlingen motiveert met feed up, feedback en feedforward.

*Let op: Deze training sluit aan bij de gepersonaliseerde leeromgeving bij de 6e editie onderbouw en de 5e editie bovenbouw havo/vwo.

Doelgroep
Docenten Frans

Vorm, duur, kosten & locatie

Vorm en Duur

Open inschrijving, maar ook ‘in-school’, waarbij de trainer op wensen en leervragen van de vaksectie zal inspelen.

Prijs
€ 249,- (open inschrijving)
Prijs training op school op aanvraag.

INSCHRIJVEN

Formatief evalueren en gepersonaliseerd leren met Grandes Lignes (editie 5/6*)

Vraag nu de training aan en we nemen z.s.m. contact met u op.

Mevr.Dhr.

*Noordhoff Academy is onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wanneer je een document download van deze website of gebruikmaakt van tools of mediavormen (zoals webinars) op deze website, is het mogelijk dat wij je aanvullende informatie aanbieden of dat je wordt benaderd door een van onze adviseurs.