Training (2 dagdelen)

Formatief evalueren

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen steeds beter worden in het sturen van hun eigen leerproces

 

Formatief evalueren is een cyclisch proces waarin je als leraar voortdurend nagaat waar je leerlingen staan ten opzicht van de leerdoelen. Feedback gericht op de volgende stap is een belangrijk onderdeel van formatief evalueren. Je laat leerlingen zichzelf constant afvragen: Waar ga ik heen? Waar ik sta nu? Wat is mijn volgende stap?
Door voortdurend na te gaan wat het effect is van de leeractiviteiten en het handelen erop aan te passen, worden leerlingen steeds beter in het sturen van hun eigen leerproces. En dat motiveert!

Opzet training formatief evalueren

In deze training ga je met je collega's in twee dagdelen na wat je al doet aan formatief evalueren en met welke aanpassingen je leerlingen nog meer leren. Daarnaast probeer je een groot aantal formatieve werkvormen uit om vervolgens na te gaan hoe jij ze in jouw onderwijs in kunt zetten.

Tussen de twee dagdelen ligt voldoende tijd om het geleerde in jouw praktijk toe te passen. Ook kun je de vragen die zich aandienen bij het toepassen weer meenemen naar de training. Je verlaat de training met voldoende praktisch handvatten om verdere stappen op het gebied van formatief evalueren te zetten.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • uitleggen wat FE is en wat het voor het leerproces kan betekenen.
  • uitleggen in hoeverre ik formatief handel.
  • gerichte acties ondernemen om FE effectiever in te zetten.
  • uitleggen waarom het verzamelen van bewijs van leren essentieel is voor goed onderwijs.
  • de juiste werkvorm inzetten om de informatie te verzamelen die nodig is om het vervolg te kunnen bepalen.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 €2.495,00 ex btw per groep

Trainer      Cindy Stienstra
Expert        in formatief evalueren, coachend lesgeven
Ervaring    als biologiedocent en trainer

MEER INFORMATIE


    Naam en plaats school
    Heb je al vast een vraag of opmerking? Plaats die hier: