Leerlingen werken systematisch en doelgericht aan de verbetering van hun spellingprestaties

Taal op maat en Spelling op maat vormen samen een complete leerlijn voor groep 3 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. Beide methoden zijn ook geheel digitaal beschikbaar. Bestel een gratis zichtzending, inclusief toegang tot de digitale omgeving.

Directe instructie
De opbouw van de lessen verloopt volgens het directe-instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee de eerder behandelde spellingscategorieën. Daarna geeft u instructie over de nieuwe spellingcategorie. Vervolgens oefenen ze individueel en in duo’s, waardoor er tijd vrijkomt voor verlengde instructie aan de zwakkere spellers. Met de controlevragen aan het eind van de instructie in de digibordsoftware kunt u met de methode heel goed werken volgens de IGDI-principes.

Leerlingen luisteren eerst naar klanken. Vervolgens vertalen ze die naar tekens. Daarnaast leren de kinderen spellingsregels toepassen. Het aantal dicteewoorden dat ze uit het hoofd moeten leren is zoveel mogelijk beperkt.

Onveranderlijke woorden
De onveranderlijke woorden zijn onderverdeeld in:

  • luisterwoorden (kip, poes)
  • luisterwoorden met vaste klankgroep (haai, beer)
  • weetwoorden (geit, pauw)
  • regelwoorden (circus)

De kinderen leren de woorden volgens een vast stappenplan.

Een icoon voor elke spellingscategorie
Elke spellingcategorie heeft een eigen icoon. Bij woorden die eindigen op -tie hoort bijvoorbeeld het icoon ‘politie’. Zo combineren leerlingen hun auditieve en hun visuele geheugen om beter te leren spellen.
De werkwoordspelling komt in de leerjaren 5 t/m 8 uitgebreid aan bod.

Spellingkaarten en Spelling-maatje

  • Per spellingscategorie is er een aparte kaart met een voorbeeldwoord, een afbeelding en de spellingsregel.
  • Spelling-maatje is een opzoekboekje met alle spellingscategorieën:  kenmerken, regels,  spellingsplaatje, stappenplan, voorbeeldwoorden en werkwoordspelling.

Meer weten en belangstelling voor digitips?
Bekijk de film.

Online lesmateriaal
Spelling op maat

Voor de leerkracht
In de leerkrachtsoftware vind je alle onderdelen die je kunt gebruiken bij de les, bijvoorbeeld video's, digitale flash cards, liedjes en luisterteksten. Alle woorden en zinnen kunnen worden uitgesproken door een native speaker.

Voor de kinderen
Als je volledig digitaal wilt werken, kun je de leerlingsoftware compleet aanschaffen. Leerlingen verwerken de opdrachten uit het tekst/werkboek digitaal en krijgen feedback op hun antwoorden. In het resultatendashboard kun je de vorderingen van de leerlingen makkelijk volgen.

Oefenen en toetsen
Voor groep 5 t/m 8 is er oefensoftware voor leerlingen die wat extra ondersteuning bij woorden en zinnen kunnen gebruiken. Toetsen kun je aan het eind van elk thema digitaal afnemen.

PROEFLICENTIE AANVRAGEN