Juist in een tijd als deze zijn coachgesprekken met leerlingen misschien wel belangrijker dan ooit. Leerlingen willen gezien worden en met een coachgesprek op afstand kun je er ook voor hen zijn. Lees hoe het Picasso Lyceum uit Zoetermeer dit aanpakt.

Regels en afspraken
Het Picasso Lyceum draaide in sneltreinvaart een handleiding voor leerlingen en ouders in elkaar met regels en afspraken omtrent het leerproces, het dagprogramma en coaching. Om op afstand les te geven, koos de school er bewust voor om zoveel mogelijk bestaande middelen en Microsoft Teams te gebruiken. Het lesrooster is aangepast en leerlingen krijgen via Magister een programma met lesactiviteiten aangeboden. Alexander: “Onze leerlingen zijn gewend om met leerdoelen te werken en ontvangen hun studiewijzers op de gebruikelijke manier. En onze leraren ondersteunen we bijvoorbeeld met deze handleiding. Daarin delen we handige links over onder meer lesgeven op afstand, hoe je online een les organiseert en over samenwerken en communiceren via Teams.”

Herkenbaar format
De school is al enige tijd bezig met de uitrol van onderwijs op maat, waarbij inmiddels het grootste deel van de leerlingen intensief gecoacht wordt. In de ‘normale’ situatie praten de leerlingen elke week een kwartier met hun coach. Alexander: “We wilden al met een herkenbaar format voor de coachgesprekken gaan werken om uniformiteit te krijgen door alle leerjaren heen. Dat proces is nu versneld.” Een aantal leraren kreeg opdracht van de schoolleiding om na te denken over hoe dat format eruit zou kunnen zien. In het format staan vragen die de leerling ter voorbereiding op het coachgesprek moet beantwoorden. “We willen bijvoorbeeld weten hoe het leren thuis gaat, met welke vakken de leerling bezig is, waar hij eventueel tegenaan loopt en wat hij deze week van zijn coach nodig heeft.”

“Leerlingen willen gezien worden en tijdens een coachgesprek op afstand kun je er echt voor hen zijn”

 

Betrokkenheid van ouders
Vanwege de uitzonderlijke situatie bevat het formulier nu ook een extra vraag voor de ouders/verzorgers. “Via Magister.me monitoren we het leerproces van de leerlingen, maar we zien niet wat er thuis gebeurt”, vertelt Alexander. “De ouders/verzorgers zien dat wel en daarom vragen we via het formulier hoe ze hebben kunnen bijdragen aan het leerproces van hun kind en welke knelpunten ze ervaren. Ook houden we hen schriftelijk en via een aparte pagina op onze website op de hoogte van alle ontwikkelingen.”

Leerlingen willen gezien worden
Aan Chris Pennings, docente maatschappijleer en coach van acht leerlingen, vroegen leerlingen al of de coachgesprekken door zouden gaan. “Leerlingen willen gezien worden en in een virtuele les is daarvan natuurlijk weinig sprake”, zegt ze. “Tijdens een individueel gesprek kun je er echt voor iemand zijn, ook al is het op afstand.” Chris gebruikt het format als leidraad voor de coachgesprekken die ze vanaf deze week weer gaat inplannen in Magister. “Het contact met de leerlingen is het allerbelangrijkst dus ik plan weer per leerling een kwartier per week in, afhankelijk van de ruimte in het aangepaste rooster”, aldus Chris. “De gesprekken gaan over school maar ook over andere zaken die de leerling bezighoudt. Tijdens zo’n gesprek merk ik snel of de leerling zijn verantwoordelijkheid pakt of dat er iets aan de hand is. Als er iets aan de hand is, kijk ik als coach hoe ik de leerling daarbij kan helpen, bijvoorbeeld door met de ouders te praten.”

Meer eigenaarschap
Chris verwacht niet dat er heel veel verschil is met een gesprek in een klaslokaal. Als decaan hield ze onlangs een videogesprek met een leerling en haar moeder over de profielkeuze. “Dat ging prima en we zijn natuurlijk superblij dat we er de techniek voor hebben”, aldus Chris. “Tijdens de coachgesprekken vraag ik net als anders hoe het gaat, welke leerdoelen de leerling moet halen en waar hij staat. Die informatie moet iedere leerling sowieso met mij delen via dit formulier. Het verschil is wel dat ik een leerling niet kan laten terugkomen als deze iets niet af heeft. We gaan dus zien hoeveel eigenaarschap een leerling heeft, want dat is wat we nu extra van de leerlingen verwachten.”

“Deze situatie vraagt om meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de leerling”

 

De juiste leerstand
Alexander vult aan dat de eerste coachgesprekken ook belangrijk zijn om te achterhalen of iedereen ‘geland’ is en in de juiste leerstand staat. “De eerste week stond in het teken van het opstarten van onderwijs op afstand en hoewel het misschien nog niet perfect is, draait het wel. We gaan de laatste lesperiode in en hebben net de overgangsvergaderingen achter de rug. Leerlingen moeten nu laten zien wat ze in hun mars hebben en daarom willen we de coachgesprekken zo snel mogelijk weer opstarten. Als veel leerlingen dezelfde hulpvraag hebben, kunnen de coachgesprekken ook tot groepscoaching leiden. Ik behandel die hulpvraag dan met meerdere leerlingen tegelijkertijd. Met het format krijgen we snel inzicht in waar leerlingen tegenaan lopen.”

Leren in een stroomversnelling
Zijn er verder nog tips voor andere scholen die ook met coaching op afstand aan de slag willen? “Gebruik de middelen en techniek die je hebt, dat vergroot de kans dat collega’s er vertrouwd mee zijn”, zegt Chris. “Om leerlingen te helpen met Microsoft Teams, staan een instructievideo en stappenplan op onze website. Zo plan ik trouwens ook tijd in voor collega’s die meer moeite hebben met digitale vaardigheden. In Teams laat ik dan zien wat kan en wat niet. We zijn nu met z’n allen keihard in een stroomversnelling aan het leren en dat levert ook veel moois op. Tegelijkertijd kan ik niet wachten totdat ik weer voor de klas mag staan en mijn leerlingen een echt schouderklopje kan geven. Want techniek is handig, maar het menselijke contact mis ik wel.”

Downloads van het Picasso Lyceum

Voor leerlingen

Voor leraren:


Bron: https://www.voortgezetleren.nl/post/ook-met-een-coachgesprek-op-afstand-kun-je-er-voor-de-leerling-zijn/