Registreer nu en ontvang een voucher om toegang te krijgen tot de online leeromgeving!


*Noordhoff Academy als onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u een document downloadt of een andere door ons aangeboden mediavorm zoals webinar of tool dan kan u meer informatie worden aangeboden, dan wel kunt u benaderd worden door een van onze adviseurs.

Middelbaar beroepsonderwijs

Wij zijn er voor u om u te ondersteunen als onderwijsprofessional. 

Trainingen Middelbaar beroepsonderwijs:

Starttrainingen

Starttraining NU Nederlands
Starttraining NU Rekenen
Starttraining NU Engels

NU Nederlands

Middelbaar beroepsonderwijs
NU Nederlands

NU Engels

Middelbaar beroepsonderwijs
NU Engels

NU Rekenen

Middelbaar beroepsonderwijs
NU Rekenen