OPLEIDING

Hoe herken en stimuleer je hoogbegaafde leerlingen?

(4 dagen)

Omschrijving

Hoogbegaafdheid omvat meer dan enkel een hoog IQ. Men spreekt van hoogbegaafdheid als er naast een hoog IQ sprake is van creativiteit en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn persoonlijkheidskenmerken als hooggevoeligheid, een groot rechtvaardigheidsgevoel en een kritische instelling typerend. Dé (hoog)begaafde leerling bestaat niet. Hoogbegaafdheid is daardoor niet altijd gemakkelijk te signaleren. Hoogbegaafdheid kent vele “gezichten”. Ieder “gezicht” kent zijn eigen denkwijze, onderwijs- en leerbehoefte.

Onderpresteren en demotivatie kunnen het gevolg zijn van een gebrek aan uitdaging. Wanneer leerlingen zich gedurende langere tijd vervelen, liggen gedragsproblematiek en concentratieproblemen op de loer. Het realiseren van een passend onderwijsaanbod is een must en vraagt om de benodigde achtergrondkennis en een gedifferentieerde werkwijze. Middels deze training nodigen wij jou uit de uitdaging aan te gaan!

Tijdens deze 4-daagse training staan we stil bij leer- en persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafde leerlingen. Hierdoor ben je in staat vroegtijdig te signaleren. Je brengt de beginsituatie van een hoogbegaafde leerling zowel op sociaal- emotionele, cognitief als didactische niveau in beeld. Deze beginsituatie is het startpunt voor een structurele begeleiding in de groep. We zoomen in op onderwijsaanpassingen als compacten, versnellen en verrijken. Ook de hogere denkvragen van de taxonomie van Bloom en het onderzoekend leren komen aan bod. Om zorg te dragen voor een optimaal onderwijsleerproces staan we daarnaast stil bij passende leerkrachtvaardigheden, jouw rol als leerkracht en het samenwerken met ouders.

Praktische opdrachten worden afgewisseld met theoretische opdrachten. Je maakt een vertaalslag naar jouw eigen onderwijspraktijk.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten, ontvang je opdrachten voor zelfstudie.

Doelgroep
Leerkrachten, Intern Begeleiders, Directie

Leerdoelen

  • Je leert wat hoogbegaafdheid is
  • Je leert de beginsituatie van hoogbegaafde leerlingen in beeld brengen op zowel sociaal-emotionele, cognitieve als didactisch niveau
  • Je leert hoe je structureel een groep kunt begeleiden
  • Je leert over de hogere denkvragen van de taxonomie van Bloom
  • Je leert hoe je optimaal zorg kunt dragen voor het onderwijsleerproces

 

Vorm, duur, kosten & locatie

Vorm en Duur
klassikaal
4 dagen

Prijs
€ 4495,-

Locatie
Bij jullie op school

Hoe herken en stimuleer je hoogbegaafde leerlingen?

Vraag nu de training aan en we nemen z.s.m. contact met u op.

Mevr.Dhr.

*Noordhoff Academy als onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u een document downloadt of een andere door ons aangeboden mediavorm zoals webinar of tool dan kan u meer informatie worden aangeboden, dan wel kunt u benaderd worden door één van onze adviseurs.