OPLEIDING

Hoe herken en stimuleer je hoogbegaafde leerlingen?

(4 dagen)

Omschrijving

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ. Men spreekt van hoogbegaafdheid als er naast een hoog IQ sprake is van creativiteit en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn persoonlijkheidskenmerken als hooggevoeligheid, een groot rechtvaardigheidsgevoel en een kritische instelling typerend. Dé (hoog)begaafde leerling bestaat niet. Hoogbegaafdheid is daardoor niet altijd gemakkelijk te signaleren. Hoogbegaafdheid kent vele gezichten met een eigen denkwijze, onderwijs- en leerbehoefte.

Door een gebrek aan uitdaging kunnen hoogbegaafde leerlingen gedemotiveerd raken, waardoor ze het risico lopen op onderpresteren. Wanneer leerlingen zich gedurende langere tijd vervelen kunnen zelfs gedragsproblematiek en concentratieproblemen ontstaan. Daarom is passend onderwijs ook voor deze groep leerlingen een must. Dat vraagt om kennis over hoogbegaafdheid en om een gedifferentieerde manier van lesgeven. Met deze training nodigen wij jou uit deze uitdaging aan te gaan!

Tijdens deze 4-daagse training staan we stil bij leer- en persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafde leerlingen. Hierdoor ben je in staat hoogbegaafdheid vroegtijdig te signaleren. Je brengt de beginsituatie van een hoogbegaafde leerling  op sociaal, emotioneel, cognitief en didactische niveau in beeld. Deze beginsituatie is het startpunt voor een structurele begeleiding.

We zoomen in op onderwijsaanpassingen als compacten, versnellen en verrijken. Ook de hogere denkvragen van de taxonomie van Bloom en het onderzoekend leren komen aan bod. Om zorg te dragen voor een optimaal onderwijsleerproces staan we daarnaast stil bij passende leerkrachtvaardigheden, jouw rol als leerkracht en het samenwerken met ouders.

Praktische en theoretische opdrachten worden afgewisseld en je maakt meteen een vertaalslag naar jouw eigen onderwijspraktijk.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten, ontvang je opdrachten voor zelfstudie.

Doelgroep
Leerkrachten, intern begeleiders, directie

Wat leer je?

  • Je leert wat hoogbegaafdheid is.
  • Je leert de beginsituatie van hoogbegaafde leerlingen in beeld brengen op sociaal, emotioneel, cognitief en didactisch niveau.
  • Je leert hoe je structureel een groep hoogbegaafde leerlingen kunt begeleiden.
  • Je leert over de hogere denkvragen van de taxonomie van Bloom.
  • Je leert hoe je optimaal zorg kunt dragen voor het onderwijsleerproces van deze leerlingen.

 

Vorm, duur, kosten & locatie

Vorm en duur
klassikaal
4 dagen

Prijs
€ 4.495,-

Locatie
Bij jou op school

Hoe herken en stimuleer je hoogbegaafde leerlingen?

Vraag nu de training aan en we nemen z.s.m. contact met je op.

Mevr.Dhr.

Ik wil in de toekomst graag via e-mail op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie zoals tips, webinars, whitepapers en soortgelijke producten, diensten en aanbiedingen van Noordhoff Academy.
Ja, akkoordNee, dank je

*Noordhoff Academy als onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u een document downloadt of een andere door ons aangeboden mediavorm zoals webinar of tool dan kan u meer informatie worden aangeboden, dan wel kunt u benaderd worden door één van onze adviseurs.