OPLEIDING

Gepersonaliseerd lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen

(4 dagen)

Omschrijving

Hoogbegaafde leerlingen raken gedemotiveerd als ze lesstof krijgen aangeboden die niet aansluit op hun niveau en hen niet prikkelt. Soms gaan ze zich daardoor vervelen en ‘vervelend’ gedrag vertonen, maar nog vaker gaan ze onderpresteren. Uiteindelijk is dat laatste erger, want dan is de kans groot dat hij (en vaak zij!) niet als meer- of hoogbegaafd wordt herkend.
Hoogbegaafde kinderen leren vaak ook anders dan andere kinderen. Waar de meeste kinderen bijvoorbeeld leren door kennis te ‘stapelen’ (bottom-up) willen slimme kinderen graag eerst een overzicht zien van een onderwerp of probleem. Zij denken top down. Dit is een van de dingen waarmee je als docent rekening kunt houden bij het lesgeven aan en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in jouw klas.
Tijdens deze opleiding krijg je handvatten die helpen (hoog)begaafdheid te herkennen en helpen om passend onderwijs te geven met de methode die je gebruikt en ander bestaand en aanvullend lesmateriaal.

Tijdens deze trainingscyclus van 4 dagdelen leer je onder andere:

  • wat hoogbegaafdheid is en hoe je hoogbegaafde kinderen kunt herkennen;
  • hoe anders hoogbegaafde kinderen denken en leren;
  • over misvattingen over hoogbegaafdheid (zoals het verkeerd interpreteren van bijvoorbeeld faalangst en onzekerheid);
  • hoe je voor hoogbegaafde leerlingen een passend aanbod maakt op basis van de gebruikte lesmethode;
  • over eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid (ook van ouders);
  • hoe je slimme leerlingen zo kunt prikkelen en begeleiden dat ze (weer) lekker in hun vel zitten, gemotiveerd zijn en met plezier naar school gaan.

Doelgroep
Docenten die op hun school expert willen worden in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.

 

Vorm, duur, kosten & locatie

Vorm en Duur

4 dagdelen, open inschrijving (in school op aanvraag)

De opleiding Gepersonaliseerd lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen is een opleiding die bestaat uit vier klassikale dagdelen. Voordat gestart wordt met de opleiding, worden met een (online) intake en een nulmeting je reeds aanwezige kennis en ervaring in kaart gebracht en je leervragen helder gemaakt, zodat de opleiding aansluit bij jouw achtergrond en de situatie op jouw school. Tussen de opleidingsdagen werk je aan huiswerkopdrachten, waardoor je het geleerde meteen in de praktijk kunt toepassen.

Prijs
€ 1349,- (open inschrijving)

INSCHRIJVEN

Gepersonaliseerd lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen

Vraag nu de training aan en we nemen z.s.m. contact met u op.

Mevr.Dhr.

Ik wil in de toekomst graag via e-mail op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie zoals tips, webinars, whitepapers en soortgelijke producten, diensten en aanbiedingen van Noordhoff Academy.
Ja, akkoordNee, dank je

*Noordhoff Academy is onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wanneer je een document download van deze website of gebruikmaakt van tools of mediavormen (zoals webinars) op deze website, is het mogelijk dat wij je aanvullende informatie aanbieden of dat je wordt benaderd door een van onze adviseurs.