OPLEIDING

Gecertificeerd Toetsexpert voortgezet onderwijs

(4 dagen)

Omschrijving

Van het belang van kwalitatief goede (school)examens en kennis over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs hoeft niemand meer overtuigd te worden. Tegelijk willen veel vo-scholen af van de toetscultuur waar het vooral draait om cijfers.

In de onderwijsvisie van scholen klinken termen als gepersonaliseerd leren, formatief evalueren en leerdoeldenken. Maar op welke wijze krijg je de deskundigheid op het gebied van toetsen en formatief evalueren in je school? En hoe bewaak je de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van toetsing en examinering, terwijl je tegelijkertijd een omslag wil maken in de toetscultuur?

Wanneer je voor jezelf of voor je docenten kiest voor de opleiding tot Toetsexpert – met de mogelijkheid tot certificering – weet je zeker dat toetsexpertise in je school geborgd is.

Als Toetsexpert ondersteun je de school bij het construeren, vaststellen, afnemen en beoordelen van kwalitatief goede toetsen en schoolexamens. Daarnaast ondersteun je bij het opstellen van een samenhangend en dekkend toetsprogramma, waaronder het PTO en PTA. Ook lever je een bijdrage aan een goed doordacht toetsbeleid en heb je kennis over formatief evalueren, zodat je (collega’s) kunt ondersteunen bij een omslag van een cijfercultuur naar een cultuur die meer nadruk legt op de ontwikkeling of groei van leerlingen.

Doelgroep
Voor docenten, sectieleiders en anderen die te maken hebben met toetsen en examens in het voortgezet onderwijs.

Vorm, duur, kosten & locaties

Vorm en duur
De opleiding tot Toetsexpert voortgezet onderwijs is een opleiding die bestaat uit vier klassikale trainingsdagen. Voordat gestart wordt met de opleiding, worden met een intake en een nulmeting je reeds aanwezige ervaring in kaart gebracht en je leervragen helder gemaakt, zodat de opleiding aansluit bij jouw achtergrond en de situatie op jouw school. Tussen de opleidingsdagen werk je aan huiswerkopdrachten, waardoor je het geleerde meteen in de praktijk kunt toepassen.
Wanneer je gecertificeerd wil worden en wil worden ingeschreven in het NVE-register, word je beoordeeld op portfolio-opdrachten die gericht zijn op de situatie op je eigen school.

Prijs

  • € 3749,- inclusief NVE certificeringsmodule

INSCHRIJVEN

Gecertificeerd Toetsexpert voortgezet onderwijs

Selecteer een datum/locatie

Mevr.Dhr.

Ik wil in de toekomst graag via e-mail op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie zoals tips, webinars, whitepapers en soortgelijke producten, diensten en aanbiedingen van Noordhoff Academy.
Ja, akkoordNee, dank je

*Noordhoff Academy is onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wanneer je een document download van deze website of gebruikmaakt van tools of mediavormen (zoals webinars) op deze website, is het mogelijk dat wij je aanvullende informatie aanbieden of dat je wordt benaderd door een van onze adviseurs.