TRAINING

Formatief lesgeven - Minder cijfers, meer leren!

(ongeveer 2,5 uur)

Omschrijving

Wie summatief toetst, rondt het leerproces af met een cijfer. Na een formatieve toets gaat het leren door.

Na een formatieve toets bekijk je samen met de leerlingen wat verbeterpunten zijn en hoe de leerling daaraan kan werken. Ontwikkeling en groei staan centraal, waarbij feedback heel belangrijk is. Het is een andere manier van lesgeven, waaraan leerkrachten en leerlingen moeten wennen.

Hoe bouw je aan een cultuur op school waarin formatief evalueren vanzelfsprekend is?

Doelgroep
Leerkrachten, intern begeleiders, directie

Je leert

  • wat het verschil is tussen summatief en formatief toetsen;
  • de toegevoegde waarde van formatief werken in de klas;
  • wat mogelijke belemmeringen kunnen zijn bij het invoeren van formatief evalueren (cultuur, ouders, verwachte cijfers, kennis en kunde van leerkrachten), hoe je deze kunt herkennen en ermee om kunt gaan;
  • wat de randvoorwaarden zijn voor formatief evalueren;
  • hoe je op een formatieve manier en met rubrics aan SLO-doelen kunt werken.
  • hoe je op basis van leerlijnen een lesprogramma kunt inrichten;
  • hoe je met behulp van instrumenten heldere studieplanners en weektaken opstelt.

Opbrengsten
Naast het bouwen aan een cultuur op school en in de klas waarin formatief werken goed gedijt, kunt u op basis van de leerlijnen beredeneerde keuzes maken over de inhoud van het lesprogramma. Met behulp van verschillende tools kunt u effectieve studieplanners en weektaken maken.

De trainer geeft praktische tips die u de volgende dag meteen in de klas kunt proberen.

Vorm, duur, kosten & locatie

Vorm en duur
Klassikaal
2 uur en 30 minuten

Prijs
€ 795,-

Locatie
Bij jou op school

Formatief lesgeven - Minder cijfers, meer leren!

Vraag nu de training aan en we nemen z.s.m. contact met je op.

Mevr.Dhr.

Ik wil in de toekomst graag via e-mail op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie zoals tips, webinars, whitepapers en soortgelijke producten, diensten en aanbiedingen van Noordhoff Academy.
Ja, akkoordNee, dank je

*Noordhoff Academy als onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wanneer u een document downloadt of een andere door ons aangeboden mediavorm zoals webinar of tool dan kan u meer informatie worden aangeboden, dan wel kunt u benaderd worden door één van onze adviseurs.