Training Doeltaal-Leertaal

In een goede taalles gebruik je de doeltaal. Tijdens de les Frans spreek je veel Frans en in de les Engels veel Engels. Logisch, toch? Maar in de praktijk blijkt dit een flinke uitdaging. Sebastiaan Dönszelmann deed onderzoek naar effectief doeltaalgebruik en promoveerde op dit thema. Nu geeft hij verschillende soorten praktische training over Doeltaal-Leertaal in de klas.

(Nog) niet bekend met Doeltaal-Leertaal? Lees hier en hier twee artikelen waarin Sebastiaan de basisprincipes uitlegt.

|     "Als leraar schep je een taalbad. Daar leer je je leerlingen in zwemmen."

Masterclass

Maak eenvoudig kennis met Doeltaal-Leertaal

In deze masterclass ligt de nadruk op meemaken, inzicht krijgen en oefenen. Deelnemers ervaren de Doeltaal-Leertaal-aanpak vanuit leerling- en docentperspectief. Door allerlei oefeningen breng je de didactiek zelf in praktijk en krijg je zicht op de achterliggende theorie. Door levendige voorbeelden en videofragmenten, krijg je goed beeld van de mogelijke vervolgstappen om de doeltaal effectief in te zetten. Meld je aan met je sectie, of met docenten van verschillende secties.

> Contact opnemen

Vorm                   Fysiek in-school of online
Duur                    Drie uur (één dagdeel)
Doelgroep          Docenten van alle vreemde talen (ook Engels)

"Deze cursus heeft de motivatie voor mijn vak van docent Frans een nieuwe impuls gegeven!"

Vorm                   Fysiek in-school of online
Duur                    Twee dagen en één dagdeel (5 dagdelen)
Doelgroep          Docenten van alle vreemde talen (ook Engels)
Deelnemers      Max. 15, gemengde secties toegestaan

"De cursusdagen waren een heel fijn lichtpuntje in mijn drukke baan. Het gaf me steeds nieuwe energie om weer met voorbereidingen, lessen en leerlingen aan de slag te gaan."

De basis in drie dagen

Doeltaal-Leertaal in jouw eigen lespraktijk

Hoe kun je de doeltaal binnen al je lessen verantwoord inzetten? En hoe levert je doeltaalgebruik zo veel mogelijk motivatie en leereffect op?
Tijdens deze basiscursus bouw je samen met collega’s effectieve klassenroutines op. Daarnaast leer je Doeltaal-Leertaal kwalitatief te observeren én in te zetten. Je ervaart elkaars onderwijs en ontdekt tijdens de cursus allerlei direct inzetbare werkvormen. Hierdoor is de cursus een direct verlengstuk van de lespraktijk en vice versa.
Voorafgaand aan de cursus vindt een intake plaats voor zo veel mogelijk maatwerk.

> Contact opnemen

Coaching in de klas

Extra begeleiding op de werkvloer

Tijdens de training en masterclass wordt door middel van videoreflectie, voorbeeldlessen en oefening de relatie gelegd tussen theorie en praktijk van het doeltaalgebruik. Hierbij kan extra (of los in te zetten) begeleiding het leerrendement verhogen. Dit betekent: lesobservaties, feedback, samen met de trainer lessen voorbereiden en teamcoachen.
Geschikt voor docenten die minstens de masterclass hebben gevolgd, en te volgen door individuele docenten of kleine groepjes (maximaal 4).

> Contact opnemen

Vorm                   Fysiek in-school of online
Duur                    Drie uur (één dagdeel)
Doelgroep          Docenten van alle vreemde talen (ook Engels)
Voorkennis        Masterclass of basistraining doeltaal-leertaal

"Zeer inspirerend, praktisch en meteen toepasbaar. Voor leerlingen werkt het erg motiverend en zelf ben ik een betere docent geworden door dit traject."

Trainer                      Sebastiaan Dönszelmann - vakdidacticus, lerarenopleider, trainer en docent
Expert                       Doeltaal-Leertaal, vakdidactiek mvt en schoolontwikkeling
Eigenaar                   Dönszelmann Onderwijstraining
LinkedIn                   Klik hier

 

Over de trainer

Van origine is Sebastiaan Dönszelmann docent Frans en schoolopleider in het Amsterdamse vo. Een baan die hij lang combineerde met een functie als vakdidacticus aan de Vrije Universiteit. Hier werkt Sebastiaan nog altijd de helft van de week. Daarnaast geeft hij veelvuldig trainingen en lezingen, en begeleidt hij secties en schoolleidingen bij het doorvoeren van didactische innovatie. Samen met docenten de kloof tussen theorie en praktijk overbruggen - dat is zijn missie. In 2019 publiceerde Sebastiaan zijn proefschrift Doeltaal-Leertaal: een dubbele studie over de didactiek van het doeltaalgebruik en het effectief professionaliseren van docenten hierin. Daarnaast is hij hoofdredacteur en medeauteur van het Handboek Vreemdetalendidactiek (Coutinho, 2020) en draagt hij bij aan de nieuwe edities van Grandes Lignes en Stepping Stones (Noordhoff).

MEER INFORMATIE

Doeltaal-Leertaal in de klas


    Naam en plaats school*
    Heb je alvast een vraag of opmerking? Plaats die hier: