Digitaal lesgeven

Optimaal digitaliseren, hoe?

Eerst bepaalt u wat de visie is t.o.v. digitaal werken. Als dit helder gedefinieerd is dan kijkt u samen met de consultant of de leeroplossingen die u in huis heeft daarbij passen en of hier veranderingen in aangebracht moeten worden. De volgende stap is om te kijken over welke leerplatformen en oplossingen de school beschikt. Om goed met deze platformen te werken zijn vaardigheden nodig. Deze vaardigheden worden eerst getraind door de knoppen goed te leren kennen en optimaal gebruik te maken van het platform. Daarna wordt u getraind in digitale vaardigheden, digitaal lesgeven, formatief lesgeven en gepersonaliseerd leren. Deze trainingen kunnen toegepast worden met de methode die u gebruikt.

Vraag de studiehandleiding aan.

Digitaal lesgeven – didactische training

Vraag de studiehandleiding aan

Mevr.Dhr.

Ik wil in de toekomst graag via e-mail op de hoogte worden gehouden over voor mij relevante informatie zoals tips, webinars, whitepapers en soortgelijke producten, diensten en aanbiedingen van Noordhoff Academy.
Ja, akkoordNee, dank je

*Noordhoff Academy is onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wanneer je een document download van deze website of gebruikmaakt van tools of mediavormen (zoals webinars) op deze website, is het mogelijk dat wij je aanvullende informatie aanbieden of dat je wordt benaderd door een van onze adviseurs.