Inhaalprogramma

Bijspijkeren
voortgezet onderwijs

Een programma om achterstanden door corona in te halen

De coronaperiode eist zijn tol van zowel schoolleiding, docent als leerling. De onderwijskwaliteit staat onder druk: twee van de drie leerlingen presteren slechter dan vorig jaar. Deze achterstanden moeten zo snel mogelijk worden ingehaald tijdens de gewone lespraktijk. Hoe begin je hier aan?
Om je hierbij op weg te helpen, heeft Noordhoff Academy een speciaal bijspijkerprogramma opgezet dat in aanmerking komt voor subsidie.

Het programma bestaat uit:

stap 1 diagnostische toetsing voor leerlingen om hiaten op te sporen,
stap 2 coaching en ondersteuning om individuele planningen op te stellen,
stap 3 (online) trainingen over motivatie en zelfregulatie bij leerlingen.

Bekijk voor meer informatie de brochure:

Duurzame oplossing

Om de werkdruk op docenten niet onnodig veel te verhogen, stuurt het bijspijkerprogramma op de zelfstandigheid van leerlingen. Door zelfregulatie, motivatie en planvaardigheid werken de leerlingen grotendeels zelf hun achterstand weg en treedt de docent op als coach. Zo ontwikkelen ze beiden vaardigheden die nog lang na de coronaperiode van belang zijn!

Dit programma kan gesubsidieerd worden als onderdeel van de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. De overheid is zich uiteraard bewust van de impact van covid-19 op leerachterstand, en de rol van technologie en (on)gelijke kansen hierin. Om dit op te vangen komt € 244 miljoen subsidie beschikbaar, tot maximaal € 900 per leerling.

AANMELDFORMULIER

Vraag het bijspijkerprogramma aan

    Geef eerste paar letters van plaatsnaam en school en selecteer de locatie

    Wat wil je aanvragen?InformatieInformatie en afspraak

    Als je ook een afspraak aanvraagt, doe hier dan vast een voorstel voor een datum en tijd: