Inhaalprogramma

Bijspijkeren

Omschrijving

Bijspijkeren
voortgezet onderwijs

Een programma om achterstanden door corona in te halen

De coronaperiode eist zijn tol van zowel schoolleiding, docent als leerling. Eén op de zes leerlingen loopt zelfs een achterstand op - achterstanden die zo snel mogelijk moeten worden ingehaald tijdens de gewone lespraktijk. Hoe begin je hier aan?
Om je hierbij op weg te helpen, heeft Noordhoff Academy een speciaal bijspijkerprogramma opgezet dat in aanmerking komt voor subsidie.

Het programma bestaat uit:

stap 1 een diagnostische toets voor leerlingen om hiaten op te sporen,
stap 2 coaching en ondersteuning om individuele planningen op te stellen,
stap 3 trainingen over motivatie en zelfregulatie bij leerlingen,
stap 4 persoonlijke opdrachten en huiswerkbegeleiding door Mr. Chadd,
en ontzorging in de subsidieaanvraag.

 

Bekijk voor meer informatie de brochure:

Duurzame oplossing

Om de werkdruk op docenten niet onnodig veel te verhogen, stuurt het bijspijkerprogramma op de zelfstandigheid van leerlingen. Door zelfregulatie, motivatie en online huiswerkbegeleiding werken de leerlingen grotendeels zelf hun achterstand weg. Leerlingen en docenten ontwikkelen zo vaardigheden die nog lang na de coronaperiode van belang zijn!

Dit programma kan gesubsidieerd worden als onderdeel van de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. De overheid is zich uiteraard bewust van de impact van covid-19 op leerachterstand, en de rol van technologie en (on)gelijke kansen hierin. Om dit op te vangen komt € 244 miljoen subsidie beschikbaar, tot maximaal € 900 per leerling.

AANMELDFORMULIER

Vraag het bijspijkerprogramma aan

Geef eerste paar letters van plaatsnaam en school en selecteer de locatie
Mevr.Dhr.

Wat wil je aanvragen?InformatieInformatie en afspraak

Als je ook een afspraak aanvraagt, doe hier dan vast een voorstel voor een datum en tijd:

*Noordhoff Academy is onderdeel van Noordhoff Uitgevers BV. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wanneer je een document downloadt van deze website of gebruikmaakt van tools of mediavormen (zoals webinars) op deze website, is het mogelijk dat wij je aanvullende informatie aanbieden of dat je wordt benaderd door een van onze adviseurs.